ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 16.04.2021
Часът е 20:00:11

Национално състезание - Велико Търново (март 2019г.)

Вижте снимки от състезанието