ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.11.2021
Часът е 07:18:56

Национално състезание - Велико Търново (март 2019г.)

Вижте снимки от състезанието