ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.12.2022
Часът е 17:54:45

Валентинки и усмивки в ПГТХВТ „ Алеко Константинов”

На 14. 02. 2019г. за поредна година доброволците от клуб „ Под лупа”отбелязаха празника на любовта Св. Валентин. В междучасията те раздаваха на учители и съученици изработени от тях валентинки с позитивни послания и пожелания. В посланик на добрите чувства и взаимоотношения се превърна голямото червено сърце, поставено на видно място, където всеки желаещ записваше своето емоционално обръщение до любим човек, приятел, учител, клас или пък изразяваше празничното си настроение.

Със съдействието на РЗИ- Търговище доброволците включиха в кампанията си и раздаването на презервативи, за да напомнят, че в любовта и близостта трябва да бъдем информирани и отговорни, за да се радваме на емоциите, без да застрашаваме своето здраве или това на обичания човек.

С инициативите си доброволците допринесоха за създаване на емоционална и празнична атмосфера в училище и приобщиха към нея своите съученици и учители.

Милена Драгнева Ръководител на клуб „ Под лупа”

Вижте снимки от мероприятието