ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.12.2022
Часът е 19:01:20

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" - НАШ ПАРТНЬОР
ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОДКРЕПА

През м. януари 2019 г. ПГТХВТ – Търговище се включи в програма за намаляване на отпадането на ученици от училище, включване и мотивиране на родители, превенция на ранните бракове и повишаване на образователните резултати на учениците в училище „Всеки ученик ще бъде отличник 2”, осъществявана от ЦМДТ „Амалипе” /Център за междуетнически диалог и толерантност/, с подкрепата на Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Г-н Й. Шиваров – директор на ПГТХВТ, участва в Националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование. Срещата е отганизирана от център "Амалипе" с подкрепата на Тръста за социална алтернатива и се състоя на 31 януари и 1 февруари 2019 г. в Пловдив. Целта на срещата беше да се представят и обобщят постигнатите резултати през изминалата учебна година, да се обменят идеи как Програмата "Всеки ученик ще бъде отличник“ може да бъде най-ефективна в настоящия образователен контекст. Директорите обмениха опит в мрежата, която обхваща над 280 училища.

Споделиха се добри практики и постигнати резултати по Програмата, както и предизвикателствата, с които се сблъскват училищата и как успяват или не успяват да се преборят с тях. Представиха се и добри практики, свързани с образователните медиатори, с въвеждането на електронна платформа на интеркултурното образование и други.

На срещата участваха и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Соня Кръстанова – директор на Дирекция "Финанси", Пенка Иванова – директор нао Дирекция „Учебници и учебна документация”, които дискутираха актуални въпроси в системата на образованието, като делегираните бюджети, средствата за работа с уязвими групи, заниманията по интереси, проект "Подкрепа за успех" и др.

На 5 март 2019 г. ПГТХВТ – Търговище официално стартира съвместната си дейност с ЦМДТ „Амалипе”. Гости бяха д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище, г-н Панайот Димитров – заместник-областен управител, г-жа Невяна Захариева – старши експерт по ОСО в РУО – Търговище, кметовете на с. Вардун и с. Подгорица и представител на бизнеса от с. Голямо ново.

Г-н П. Димитров приветства инициативата, а д-р Д. Димитров заяви, че това е верният път за успешна работа в условията на съвременното общество.

Силвия Станчева – регионален координатор от ЦМДТ „Амалипе” за Североизточна България, представи самата Програма „Всеки ученик ще бъде отличник 2” и планира с ръководството на училището и с учителите предстоящо обучение – на 29 март 2019 г., „Интерактивното образование като средство за превенция за отпадането на ученици от училище”.

Вижте снимки от мероприятието