ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.10.2021
Часът е 01:27:57

ПРОЕКТ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

През настоящата 2019/2020 учебна година ПГТХВТ е част от проекта "Занимания по интереси"

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

 1. В часа на празниците - ръководител: г-жа Леман Хасанова
 2. Как да бъда част от обществото - ръководител: г-жа Цанка Кумпелова
 3. Всички заедно - ръководител: г-жа Наташа Желева
 4. Академия за толерантност, творчество и успех - ръководител: г-н Росен Мутафов
 5. Език и общуване - ръководител: г-жа Даниела Стоянова
 6. Магията на сладкарството - ръководител: г-жа Дияна Николова
 7. Българска и световна кухня - ръководител: г-жа Магдалена Недкова
 1. КЛУБ "В ЧАСА НА ПРАЗНИЦИТЕ"
  • БЯЛАТА ПАНДЕЛКА

   Ученици от 8 клас и 11 клас от кръжок „В часа на празниците” подготвиха панделки и плакати с цел отбелязване на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени на 25.11.2019г. Насилието започва с викове, но не трябва да завършва с тишина! За домашното насилие не трябва да се мълчи! Търсенето на помощ от институциите не трябва да се отлага, за да бъдат избегнати фаталните последствия от недопустимо и нечовешко отношение! Научете правата си, за да можете да се защитите!

   Горещи телефонни линии, на които можете да потърсите подкрепа: Телефон 0800 1 86 76 – можете да потърсите помощ всеки ден, по всяко време на денонощието и без допълнително заплащане 0800 1 19 77 – можете да потърсите помощ всеки ден от 09:00 до 21:00 часа

   РАЗГЛЕДАЙТЕ СНИМКИ ОТ ДЕЙНОСТТА НИ

  • 1-ви ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

   На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. Датата е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация, за да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи със заболяване.

   Тази година Световният ден за борба срещу СПИН е под надслов „Промените се правят от общностите“. За отбелязването му, В ПГТХВТ „Алеко Константинов“ ученици от VIII и XI клас от кръжок „В часа на празниците” подготвиха плакати и червени панделки, а г-жа Албена Георгиева – психолог в училището, представи пред учениците от VIII клас презентация на тема „Репродуктивно здраве. Полово предавани болести.“. Учениците обсъдиха видовете болести, които се предават по полов път.

   РАЗГЛЕДАЙТЕ СНИМКИ ОТ ДЕЙНОСТТА НИ