ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.12.2022
Часът е 19:57:30
пгтхвт

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Първият брой на училищния вестник "6+" се появи през месец февруари 2009г. Инициатори бяха вече завършилите ученици Айрие Хасанова, Емине Салихова, Полина Драганова, Антоан Петров, Орхан Мехмедов, Кристиян Кръстев, Десислава Шанева и Десислава Ганева. Днес тяхната традиция успешно продължават учениците - участници в клуб "УЧИЛИЩНИ МЕДИИ"

 1. Зейнеб Бедриева Мехмедова - 11а клас
 2. Марияна Мариева Асенова - 11а клас
 3. Моника Ивелинова Христова - 11а клас
 4. Петя Янакиева Петрова - 11а клас
 5. Джансу Емилова Хубенова - 11б клас
 6. Кевсяр Ниязиева Ефраимова - 11б клас
 7. Радостин Мариянов Венев - 10в клас
 8. Елена Красимирова Стоянова - 10б клас
 9. Александър Светланов Атанасов - 9в клас
 10. Симона Василева Георгиева - 9б клас
 11. Яница Цвяткова Николова - 9б клас
 12. Айлин Мюмюнова Бейсимова - 9а клас
  1. Младите журналисти подготвят различни рубрики, в които информират за актуални събития от училищния живот. Традиционни за "6+" са статиите, посветени на бележити дати и личности, на мероприятия от културната, професионална и спортна дейност в гимназията, поместени в "Да не забравяме великите", "Аз творя", "Спортен свят", "Вдуха на училищната традиция", "На фокус", "Арт галерия", "Горещо", "Здравословно". На страниците си вестникът предлага и забавни четива в рубриките "10 неща", "Ако искаш вярвай", "Забавни забивки", "Ха-ха", "Забавен хороскоп", "Клю-клю", "Кръстословица".

   Вестник "6+" излиза веднъж в месеца с подкрепата на училищното ръководство и със съдействието на г-жа Милена Драгнева.

   Разгледайте издадените броеве от вестника