ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 17:13:18
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"МЛАД ЖУРНАЛИСТ"

Клубът се води под ръководството на г-жа Милена Драгнева.

Благодарение на учениците от този клуб и тяхната ръководителка, в нашето училище ежемесечно се издава вестник. По време на часовете се обсъждат различни въпроси, свързани с журналистиката. Учениците с интерес представят и радио-предавания.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И