ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 26.10.2021
Часът е 23:39:13
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        ХоризонтиКЛУБ "СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ"

Клубът се води под ръководството на г-жа Валя Милачкова.

В часовете учениците се запознават с ценностите и закономерностите на сексуалността, а също така и с начините за предпазване от нежелана браменност и останалите проблеми на сексуалното и репродуктивното здраве.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И