ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:41:52
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        ХоризонтиКЛУБ "ФУТЗАЛ"

Клубът се води под ръководството на г-н Светлан Гецов.

С формирането на този клуб се цели да се популяризира футзал - футболът в зала. По време на срещите, на учениците се разяснява спецификата на играта и се тренират различни техники.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И