ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:20:29
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"Да се преборим със стреса"

Клубът се води под ръководството на г-жа Мая Динова.

По време на срещите си, в групата се коментират и дискутират начините за подобряване на общуването с учители, съученици и родители. По този начин - чрез дискусия - се стига до изводи за различни средства за намаляване на стреса, както и на проявите на агресия. Разясняват се правата и правилата в училище. Апелира се към по-голяма толерантност и в същото време - за отстояване на собствено мнение по всеки въпрос.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И