ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 29.06.2022
Часът е 04:09:31

Деца със СОП участват в конкурс


ПОБЕДА за ученици от ПГТХВТ!

Второ място за ученичка от 10-ти клас - Радослава!

В нашата гимназия се обучават и деца със специални образователни потребности. Приобщаваме ги и се радваме на техните успехи.

РЦПППО - област, със съдействието на КТ Подкрепа, е организатор на конкурс за детско творчество по случай 1 юни. В него участваха ученици, ползващи допълнителна подкрепа, подпомагани от специалистите на РЦПППО - обл. Търговище. Всички участници в конкурса получиха грамота, а отличените на призовите места - и предметни награди. Награждаването се извърши на тържества, организирани в базите на РЦПППО в градовете Търговище, Попово и Омуртаг. ЧЕСТИТО, момичета и момчета!