ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.12.2022
Часът е 20:03:36

У Ч Е Б Н А     Б А З А

Училището разполага със собствена материална база за обучение в професионалната сфера - цех за производство на алкохолни и безалкохолни напитки и кухня, оборудвани със съвременни машини и съоръжения.

Оборудвани са два мултимедиини кабинета с интерактивна бяла дъска, с което на учениците се предоставят най-новите и модерни интерактивни начини на преподаване.

Разполагаме с два компютърни кабинета, единия от които е по най-съвременната система в българското образование MULTISEAT, което допълнително повишава качеството на образование.

Обособени са и езикови кабинети.С Н И М К И     О Т     У Ч Е Б Н А Т А     Б А З А