ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.10.2022
Часът е 12:33:20

ОБЩИНСКИ ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС

На 29.10.2012 год. се проведе традиционният общински лекоатлетически крос, посветен на 1.11 - Ден на народните бутидели.

Нашето училище беше представено от около десет спостисти от 9, 10, 11 и 12 клас.

Участниците се наредиха на призови места.

  • Павлина - 9а клас - трето място
  • Еркан - 9б клас - пето място
  • Сайде - 9а клас - седмо място
  • Наталия - 12а клас - осмо място


ПОЗДРАВЛЕНИЯ!