ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.02.2021
Часът е 09:08:03
ПРОФЕСИЯ: "Ресторантьор "
СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт

След завършен 12-ти клас получавате:

    - Диплом за средно образование (при издържан държавен зрелостен изпит);

    - Свидетелство за професионална квалификация "Ресторантьор" (при издържан изпит за професионална квалификация.

    Учениците придобиват знания и умения за работа в ресторант с възможност за заемане на всички длъжности в йерархията му. Придобиват се знания за професиите, свързани с работа в кухнята - готвач, главен готвач, както и умения за упражняване на професията като салонен управетел, сервитьор-барман и т.н. Получават квалификация за управление и организация на собствен бизнес.