ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.10.2020
Часът е 09:53:47
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС