ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:25:10
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС