ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.05.2022
Часът е 08:31:39
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС