ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 17:04:46

П О Л Е З Н И     В Р Ъ З К И


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
http://www.zamaturite.bg/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
http://www.minedu.government.bg

Телефонна линия за подаване на сигнали за установени нарушения в медиите във връзка с неправомерно публикуване на имена и адреси на деца и родители: 0800 10 112; електронна поща: obhvat@mon.bg


ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
http://www.bg-parks.net/

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ
http://www.batabg.org/index.htm

БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ
http://www.bhra-bg.org

ХОТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
http://bghotelite.com/

ТУРИЗЪМ И ПЪТУВАНИЯ
http://bgtop.net/index.php/31

ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ
http://web.clio.uni-sofia.bg/todorov/Didtests_Hist.html
БЪЛГАРСКАТА ДИРЕКТОРИЯ
Directory.bg