ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:49:21
ПРОФЕСИЯ: "Организация на туристическата агентска дейност "
СПЕЦИАЛНОСТ: "Организация на туризма и свободното време
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт

След завършен 12-ти клас получавате:

    - Диплом за средно образование (при издържан държавен зрелостен изпит);

    - Свидетелство за професионална квалификация (при издържан изпит за професионална квалификация).

     Обучението включва интензивно изучаване на чужди езици, атрактивни и важни за професията учебни предмети от областите: икономика, мениджмънт в туризма, туризъм и маркетинг, информационни технологии и др. Учебната практика се провежда в хотели, ресторанти, туристически агенции.

пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт