ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.12.2022
Часът е 18:27:06

Училищен кръг на състезание по професии

"Коледа е!"

На 20.12.2012 година в нашето училище се проведе традиционното състезание по професия в трите направления - "Най-добър млад готвач", "Най- добър млад сервитьор" и "Най-добър млад хлебар".

Това състезание е училищнен кръг и класираните на първо място ще бъдат участници в Регионалния кръг на състезанието.

Учениците се бяха потрудили и зарадваха посетителите с произведения на изкуството, в които бяха вложили цялата си фантазия и талант.

Журито в състав - инж. Гина Аврамова, Мариян Чурчев и Недялка Спасова - беше много затруднено да отличи победителите, но все пак ...

ЕТО И ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

В категорията "Най-добър млад готвач"

 1. Ивелина Иванова Неделчена - ХІв клас - І място
 2. Хава Джемалова Салиева - Хб клас - ІІмясто
 3. Шерфе Али Хаджи - ХІІв клас - ІІІ място

Поощрителни награди:

 • Давид Мерноелов Любомиров - Хб клас
 • Мерлин Северинова Михайлова - Хб клас
 • Мустафа Ахмедов Исмаилов - ХІІв клас
 • Любомира Ангелова Любомирова - ХІв клас
 • Решиде Мусова Боровинова - ХІІв клас
 • Мариян Милчев Марков - ХІІв клас
 • Мустафа Ахмедов Исмаилов - ХІІв клас

В категорията "Най-добър млад сервитьр" заседава жури в състав: инж. Пенка Иванова, Лиляна Кънчева и Соня Христова

 1. Мехнур Метин Идериз - ХІІг клас - І място
 2. Сюзан Радостинова Красимирова - ХІг клас - ІІмясто
 3. Христина Стоянова Христова - ХІІв клас - ІІІ място

Поощрителни награди:

 • Нурай Нури Киришчи - ХІб клас
 • Назиле Ерджанова Якубова - ХІб клас

В категорията "Най-добър млад хлебар" заседава жури в състав: инж. Диана Николова, инж. Димитър Димитров и инж. Николай Колев

 1. Даяна Тодорова Димова - ХІІа клас - І място
 2. Ивалина Георгиева Иванова - ХІІа клас - ІІмясто
 3. Хава Алиева Мустафова - ХІа клас - ІІІ място

Поощрителни награди:

 • Петя Ивелинова Петрова - ХІа клас
 • Наталия Иванова Георгиева - ХІІа клас

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ! БЕЗБРОЙ УСПЕХИ И В БЪДЕЩЕ!


СНИМКИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО - ИЗЛОЖБА "КОЛЕДА Е"