ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 08.12.2019
Часът е 15:42:14

К О Н Т А К Т ИАДРЕС:  гр.Търговище, ул. "29-ти януари" №10
ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОР:  0601/6 31 17
ТЕЛЕФОН ПОМ. ДИРЕКТОР:  0601/6 34 19
ТЕЛЕФОН СЧЕТОВОДСТВО:  0601/6 20 37
E-MAIL:  pg_thvt@abv.bg


ИЗПРАТЕТЕ НИ E-MAIL И НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС