ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 02.12.2020
Часът е 15:09:31

СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

  1. Български език и литература - ръководител: г-жа Леман Хасанова
  2. Български език и литература - ръководител: г-жа Наталия Тодорова
  3. Математика - ръководител: г-жа Росица Стойнева
  4. Философия - ръководител: г-н Янко Иванов
  5. Кулинарни техники и технологии - ръководител: г-жа Цветелина Йорданова
  6. Технология на специалността - ръководител: г-жа Дияна Николова
  7. Организация на хотелиерското обслужване - ръководител: г-жа Татяна Христова
  8. Информационни технологии - ръководител: г-жа Адриана Стойчева
  9. Биология и здравно образование - ръководител: г-жа Валя Милачкова