ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:23:11

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
В ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

(ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ)  1. СЪЗДАЙ КРЕАТИВНА ВИЗИТКАИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
В ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

  1. ИЗНЕСЕНА ПРАКТИКА

  2. В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  3. В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  4. В ЧАСОВЕТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА