ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.03.2020
Часът е 22:38:02
ДОБРЕ ДОШЛИ!
Нови публикации
за месец март:Проект ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИУЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!