ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.09.2021
Часът е 04:54:37
ПРОФЕСИЯ: "Хлебар-сладкар / Готвач "
СПЕЦИАЛНОСТ: "Производство на хляб и хлебни изделия / Производство на кулинарни изделия и напитки
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт

След завършен 12-ти клас получавате:

    - Диплом за средно образование (при издържан държавен зрелостен изпит);

    - Свидетелство за професионална квалификация хлебар-сладкар (при издържан изпит за професионална квалификация.

    Учениците придобиват знания и умения за производство на различни хлебни и сладкарски асортименти и обслужване на машини и съоръжения в производствените обекти. Получават квалификация за управление и организация на собствен бизнес.