ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 26.10.2021
Часът е 23:38:18
ПРОФЕСИЯ: "Готвач "
СПЕЦИАЛНОСТ: "Производство на кулинарни изделия и напитки
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт

След завършен 12-ти клас получавате:

    - Диплом за средно образование (при издържан държавен зрелостен изпит);

    - Свидетелство за професионална квалификация (при издържан изпит за професионална квалификация).

    Учениците придобиват знания и умения за работа във всички заведения за хранене. Получават умения за водене на отчетност и друга документация в собствен бизнес.

пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт