ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:16:05
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ЕДИНАДЕСЕТИ В КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Час на класа
История и цивилизация
Философия
Български език и литература
Български език и литература
Английски език - Iчужд
Сервиране
Модул-ФВС
вторник
ЗИП-Биология и ЗО
История и цивилизация
Технол. на кулинарната продукция
Български език и литература
Сервиране
Математика
-
сряда
УП - ТКП
УП - Сервиране
четвъртък
Английски език-ЗПП
Английски език-Iчужд
Счетоводство и отчетност в туризма
Математика
Физическо възпитание и спорт
БЕЛ-ЗИП
БЕЛ-ЗИП
петък
-
Счетоводство и отчетност в туризма<
Технология на кул. продукция
Английски език-ЗПП
ФВС
ЗИП-География и икономика