ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:28:55
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДВАНАДЕСЕТИ В КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Свят и личност
Отчетност на фирмата
Икономика
Руски език/Немски език
Технол.на кулинарната продукция
ФВС
-
вторник
УП - ТКП
Час на класа
-
Модул-ФВС
сряда
Математика
Физическо възпитание и спорт
Руски език/Немски език
Български език и литература
Български език и литература
Свят и личност
Икономика
четвъртък
Технология на кулинарната продукция
Математика
Икономика
БЕЛ-ЗИП
БЕЛ-ЗИП
ЗИП-Биология и ЗО
ЗИП-Биология и ЗО
петък
УП - ТКП
Произв.практика