ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 17:07:15
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА IІ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

ДВАНАДЕСЕТИ Г КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
БЕЛ
БЕЛ
Английски език
Свят и личност
История на МДК
Математика
-
вторник
УП - Техн. на екскурзов. обсл.
Производствена практика
сряда
БЕЛ
Свят и личност
Английски език
Технол. и орг. на екскурзов. обслужване
ФВС
ТТАД
Час на класа
четвъртък
Мениджмънт
История на МДК
Руски език/Немски език
Математика
ФВС
БЕЛ - ЗИП
БЕЛ - ЗИП
петък
УП - трансп. и турист. агентска дейност
-