ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:06:47
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДВАНАДЕСЕТИ Б КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Български език и литература
Български език и литература
Охранителни мерки и безопасност
Свят и личност
Физическо възпитание и спорт
Руски език/Немски език
Технол. на допълнителните дейности в тур.
Модул-ФВС
вторник
УП-ТДДТ
Производствена практика
-
сряда
Час на класа
Математика
Мениджмънт
БЕЛ
Свят и личност
Руки език/Немски език-ЗИП
История на метер. и духовна култура
четвъртък
-
Технол. на допълнителните дейности в тур.
Математика
Мениджмънт в туризма
Руски език/Немски език-ЗПП
БЕЛ-ЗИП
БЕЛ-ЗИП
петък
Охранителни мерки и безопасност
История на матер. и духовна култура
УП - ТХО