ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 29.06.2022
Часът е 03:17:18
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕВЕТИ Г КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Математика
Технология на кулинарната прод.
Български език и литература
Технологично обзавеждане
Гражданско образование
-
вторник
Час на класа
Материалознание
БЕЛ
Физическо възп. и спорт
Технологично обзавеждане
сряда
УП-ТКП (4 часа)
Материалознание
Технол.на кулинарната продукция
-
Модул - ФВС
четвъртък
УП-ТКП (4 часа)
Материалознание
Технологично обзавеждане
-
петък
Материалознание
Технол.на кулинарната продукция
Български език и литература
Физическо възпитание и спорт
Математика
-