ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:58:19
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕСЕТИ В КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Технология на кул. прод.
БЕЛ
БЕЛ
УП - ТКП
вторник
Математика
Физика и астрономия/div>
История и цивилизация
Микробиология
Технол.на кулинарната продукция
Час на класа/div>
-
сряда
Хигиена на храните
Математика
Инф. технологии
Биология и здр. образование
Етика и право
Англ. език-ІІчужд
ФВС
четвъртък
Англ. език-ІІчужд
География и икономика
Хигиена на храните
Микробиология
Химия и цивилизация
Руски език/Немски език-Ічужд
ЗИП - ФВС
Модул - ФВС
петък
География и икономика
Руски език/Немски език-Ічужд
Математика
БЕЛ
История
ФВС
-