ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:10:07
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕСЕТИ Б КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Физическо възпитание и спорт
Организация и функц.на кухнята
Математика
Физика и астрономия
Английски език-ІІчужд
Химия и опазване на ок.среда
Час на класа
-
вторник
Организация и функц. на кухнята
История и цивилизация
Физическо възпитание и спорт
Руски език/Немски език-Ічужд
Английски език - IIчужд
Български език и литература
Български език и литература
сряда
Английски език-ЗПП / -
Руски език/Немски език-Ічужд
География и икономика
Информац. технологии
Биология и здр. образование
Икономика
- /Английски език-ЗПП
Модул - ФВС
четвъртък
Етика и право
Икономика
Руски език/Немски език-Ічужд
УП-ОФК
петък
- / Английски език-ЗПП
Математика
История и цивилизация
Руски език / Немски език-Ічужд
География и икономика
Български език и литература
Английски език ЗПП/-