ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:16:23
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕСЕТИ A КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Химия и оп. на околната среда
Физическо възпитание и спорт
История и цивилизация
Математика
Технология на специалността
Процеси и апарати в ХВП
Час на класа
вторник
УП-Технол. на специалността(1-ва група)
Технология на специалността
Физика и астрономия
УП-Технол. на специалността(2-ра група)
сряда
Технология на специалността
Биология и здр. образование
Английски език-ІIчужд
Физическо възп. и спорт/div>
Информационни технологии
Етика и право
Математика
четвъртък
География и икономика
БЕЛ
БЕЛ
История и цивилизация
Английски език - IIчужд
Руски език / Немски език-Ічужд
Приложна декорация
Модул ФВС
петък
Математика
Руски език / Немски език-Ічужд
География и икономика
Процеси и апарати в ХВП
Български език и литература
Приложна декорация
ЗИП-ФВС