ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.12.2022
Часът е 17:58:42

ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО В ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" - 25 МАРТ 2017 ГОДИНА

В ПГТХВТ „Алеко Константинов” Денят на търпението – 25 март, бе отбелязан с редица мероприятия:

  • В час на класа, в дните 20-24 март бе проведена беседа на тема „Търпението – качество на силните и смелите”.
  • Изготвено бе табло и знак с послание за Деня на търпението, който бе поставен на всеки от участниците.
  • На 24 март на дъската във всяка класна стая бе изписано „25 март – Ден на търпението”.
  • Излъчено бе предаване по училищното радио.
  • В двора на училището бе изписана думата „Търпение” .
  • Мероприятията са отразени в училищния вестник „6+” и в сайта на училището.

РАЗГЛЕДАЙТЕ СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО