ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:19:40
ПРОФЕСИЯ: "Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост "
СПЕЦИАЛНОСТ: "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт

След завършен 12-ти клас получавате:

    - Диплом за средно образование (при издържан държавен зрелостен изпит);

    - Свидетелство за професионална квалификация техник - технолог (при издържан изпит за професионална квалификация.

    Учениците придобиват знания и умения за производство на на всички видове алкохолни и газирани безалкохолни напитки; за обслужването и поддръжка на машините и съоръженията за производството им. Получават квалификация за работа в предприятия за производство на алкохолни и безалкохолни напитки или собствен бизнес в тази област.

пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт