ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 02.12.2020
Часът е 14:11:13

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
График за поправителна сесия август'2020 за учниците от самостоятелна форма на обучение