ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.11.2021
Часът е 07:11:18

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
График за поправителни изпити - самостоятелна форма на обучение, сесия август