ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.10.2021
Часът е 00:35:48

ПРОЕКТ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


Дигитален свят


Целева група: ученици от девети клас.

Цели на кръжока:

Повишаване нивото на дигителните компетинтности на учениците.

Кръжока е за надграждане на уменията и знанията на учениците.

Очакваните резултати:

  1. Учениците да придобият самостоятелно ниво на дигитални компетентности;
  2. Учениците да затвърдят знанията и уменията си в областта на дигиталните компетентности;
  3. Учениците да могат да прилагат в реални ситуации получените знания и умения.

Проектът стартира на 02.12.2020г. Предвидено е да се провежда два пъти седмично по два часа на занятие.

Планирано е часовете да се провеждат в присъствена форма на обучение в компютърен кабинет № 1 в училище.

Поради обявеното положение в страната във връзка с COVID-19, занятията започнаха в неприсъствена (дистанционна) форма на обучение. За целта се използва платформата Teams. В нея е сформиран специален екип за целите на проекта.

При подновяване на учебните занятия в присъствена форма занятията по кръжока ще продължат да се провеждат в Компютърен кабинет №1.


Линк към платформата на проекта Образование за утрешния ден.