ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 02.12.2020
Часът е 14:44:13

ПРОЕКТ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


Дигитални компетентности

Цели на кръжока:

Повишаване нивото на дигителните компетинтности на учениците.

Очакваните резултати:

  1. Учениците да притежават основни нива на дигителни компетентности;
  2. Учениците да придобият нови знания и умения в областта на дигиталните компетентности;
  3. Учениците да могат да прилагат в реални ситуации получените знания и умения.

Проектът стартира на 29.01.2020г. Предвидено е да се провежда два пъти седмично по два часа на занятие.

Планирано е часовете да се провеждат в присъствена форма на обучение в компютърен кабинет № 1 в училище. По график се провеждаха часовете до обявяване на извънредното положение.

Занятията се подновявят на 28.04.2020г в неприсъствана (дистанционна) форма на обучение, като за целта се използва платформата Тиймс. В нея се сформира специaлен екип за целите на проекта.

Проектът ще завърши дистанционно по посочения график.