ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 11.08.2022
Часът е 21:20:00
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!