ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 01.10.2020
Часът е 11:24:32
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!